Ms FXiaojing (Lynette) SHI

Associate AIIC Member since 2018 Freelance Interpreter

Professional address
Beijing, Chinafrom
Language combination
English>Chinese
Chinese>English
French>Chinese
French>English

A:   Chinese, English
C:    French
Native language (A) in boldface
More about interpreters' working languages
Mailing address
2-41 Huaqiao Gongyu, Huayuan Cun
30 Chegongzhuang Xilu
Haidian District
100048 Beijing, CHINE

Telecoms
Phone (Main)
+86-10-68 41 33 62
Email (Main)
lynetteshi@c.gmail.com