Zijn er nog vragen? - AIIC België ontmoet de jeugd

Op zaterdag 1 april organiseert de Belgische regio van AIIC voor de vijfde keer een informatievergadering voor tolkstudenten en hun docenten. De ontmoeting vindt plaats in het Crowne Plaza Hotel, Ginestestraat 3 in Brussel van 10.30-12.30 u.

In het eerste deel zullen ervaren AIIC-leden de werking en doelstellingen van hun beroepsorganisatie uiteenzetten en een overzicht geven van de arbeidsmarkt voor beginnende tolken. Tijdens de daaropvolgende borrel kunnen contacten worden aangeknoopt en ervaringen worden uitgewisseld over de problemen en verwachtingen van de jonge collega’s. Bij eerder vergaderingen kwam er ook een constructieve gedachtenwisseling met de docenten van de verschillende tolkenscholen op gang. Deze ontmoeting wordt georganiseerd door de ‘Groupe Jeunes’, de contactgroep voor studenten en jonge tolken van AIIC België. Voor meer informatie kan u terecht bij één van de leden:


Recommended citation format:
Dirk REUNBROUCK. "Zijn er nog vragen? - AIIC België ontmoet de jeugd". aiic.net March 23, 2000. Accessed May 25, 2020. <http://aiic.net/p/124>.Message board

Comments 3

The most recent comments are on top

Dirk Reunbrouck

   

Om lid te worden moet u dus conferentietolk zijn en 150 dagen werkervaring hebben.

De volledige uitleg vindt u op deze webstek onder de rubriek "how to join". Het komt er gewoon op neer dat u per talenpaar dat u aanbiedt twee handtekeningen van aiic-leden bij elkaar moet sprokkelen.

Pre-kandidaat worden gaat veel sneller: gewoon drie handtekeningen verzamelen van aiic-leden (ongeacht hun talencombinatie) met wie u hebt samengewerkt.

Tot zover mijn antwoord in een notendop, voor meer uitleg sta ik ter beschikking maar dan zou ik wel iets meer achtergrond moeten kennen: bent u al actief als tolk, op welke markt werkt u/wilt u werken, met welke talencombinatie, heeft u een opleiding tot tolk gevolgd etc?

Total likes: 0 0 | 0

M. Seifi

   

Hoe kan ik lid worden van deze organisatie?

Kan iemand mij daarmee helpen?

Liefst via mijn emailadres: m.seifi@pandora.be

Total likes: 0 0 | 0

Manuel Sant'Iago Ribeiro

   

Quand la region Portugal en a fait pareil, j'ai debarqué avec deux valises pleines de bouquins,photocopies,articles sur le métier,l'industrie etc,théoriques et pratiques...mis sur une table avec invitation a feuilleter ( et interdiction d'emporter les originaux!)les jeunes collègues ont apprecié l'idée!

Total likes: 0 0 | 0