האיגוד הבינלאומי של מתורגמני ועידות

א.א.י.ק.: מה הוא?

א.א.י.ק. הוא האיגוד הבינלאומי היחיד של מתורגמני ועידות. האיגוד, שנוסד ב-1953, מאגד למעלה מ-3000 מתורגמני ועידות מקצועיים בלמעלה מ-100 מדינות.

הלשון והשפה הן בלב התקשורת הבינלאומית. האפשרות לאמור בדיוק מה שאדם מבקש לאמור, בשפתו שלו, ולהבין באופן מלא את דבריהם של אחרים, היא זכות יסוד. א.א.י.ק. ממלא תפקיד מרכזי בהבטחת זכות זו, על ידי עבודה עם כל סוגי הצרכנים במטרה להתאים היצע וביקוש. א.א.י.ק. מקדם את מקצוע מתורגמן הועידות לטובת הצרכנים ונותני השירות כאחד, על ידי קביעת תקנים מחמירים, קידום שיטות הכשרה נאותות וטיפוח אתיקה מקצועית.

החברות ב-א.א.י.ק. מושגת על ידי בחינה של עמיתים למקצוע, באמצעות מערכת של המלצות. בעצם כניסתם לאיגוד, מקבלים החברים על עצמם מחויבות לכבד את הקוד האתי ואת התקנים המקצועיים המחמירים של א.א.י.ק.

האיגוד שואף לייצג את המקצוע בכללו ולפעול למען כל מתורגמני הועידות. באמצעות הרחבת שורות חבריו, במיוחד בחלקי עולם בהם מתפתח עתה המקצוע במהירות, ועל ידי התעדכנות והתפתחות מתמדת, מבקש א.א.י.ק. לתרום לטובת קהילת המתורגמנים כולה.

א.א.י.ק.: מה הוא עושה?

 • א.א.י.ק. נושא ונותן על הסכמים קיבוציים עם הארגונים הבינלאומיים הגדולים, הסכמים הקובעים את תנאי ההעסקה.
 • א.א.י.ק. מתעדכן בהתפתחויות השוק באמצעות פעילותו של מגזר השוק הפרטי, אשר תרם לגיבוש ניסיון בתחום ארגון ועידות ולהכרה בתפקידו של מתורגמן-מייעץ.
 • א.א.י.ק. פועל לייצג את כל מתורגמני הועידות ואף נטל על עצמו, בשיתוף פעולה עם ארגון "אונסקו", פרוייקט ארוך-טווח של הגדרת המקצוע וההכרה בו.
 • א.א.י.ק. קובע תקנים בשיתוף פעולה הדוק עם גופי תקינה כגון ארגון התקינה הבינלאומי ) ISO(, שם נקבעים המפרטים לתאי תרגום. א.א.י.ק. גם מעניק הדרכה מקצועית לאדריכלים המתכננים מרכזי ועידות או לערוצי טלביזיה המבקשים לתכנן קשר לווייני עם תעבורת קול.
 • א.א.י.ק. מקדם מצוינות מקצועית ומגן על תנאי עבודה. א.א.י.ק. גיבש אוסף נתונים נרחב לגבי התנאים הטובים ביותר לתרגום איכותי. לאחרונה פעל א.א.י.ק. יד ביד עם מומחה בעל שם בינלאומי בתחום הרפואה התעסוקתית, לעמידה על הקשר בין תנאי העבודה לבין ביצועי המתרגם ( ראה מחקר על עומס עבודה).
 • א.א.י.ק. מקדם שיטות הכשרה טובות יותר באמצעות סקר בתי ספר למתורגמנות ובאמצעות מתן חסות לקורסי השתלמות
 • א.א.י.ק. מקיים קשר עם צרכנים מתוך הבנת חשיבות הדו-שיח עם הצרכנים, וכבר בתחילת שנות התשעים הזמין מחקר מפורט על ציפיות הצרכנים.
 • א.א.י.ק. מקיים קשר עם קהילת המתורגמנים. אתר האינטרנט האינטראקטיבי של א.א.י.ק. – בפרט המגזין המקוון שלנו "קומיוניקייט!" – צמח מתוך נחישותנו לפתוח ערוצי תקשורת. קבוצות מוגדרות של א.א.י.ק., כגון "רשת המתורגמנים החדשה", "הועדה לתרגום משפטי ולתרגום בבתי משפט" ו "רשת הרב-לשוניות", פונות אל קהילה המתורגמנים ברחבי העולם.
 •   א.א.י.ק. מקדם את השימוש בשפות ב עולם רב-לשוני, באמצעות הפרוייקטים של האיגוד ובאמצעות פעולה ישירה בגופים בינלאומיים.
 •   א.א.י.ק. עוקב אחר טכנולוגיות חדשות ומגיב לאתגרים ולהזדמנויות הטמונים בהן.

א.א.י.ק.: יתרונות החברות באיגוד

 • חברות אישית ישירה פירושה:
 • הכרה במקצועיות המתורגמן
 • חשיפה גדולה יותר למגייסי מתורגמנים
 • תשומה ישירה לענייני האיגוד
 • נגישות לרשת עולמית של עמיתים למקצוע
 • חברות העוברת עם המתורגמן בעת מעבר לארץ אחרת
 • שם ופרטים להתקשרות נכללים ב מאגר הנתונים המקוון של א.א.י.ק. ובמדריך א.א.י.ק. המודפס.
 • כתובת דואר אלקטרוני (name@aiic.net) מסוגPOP3/IMAP4 עם הגנות חכמות נגד "דואר זבל" (antispam) ונגד וירוסים, גישה לדאר ברשת ותיבת דואר בנפח של 200Mb.
 • עדיפות והנחות בקורסי השתלמות.
 • נגישות לכל השירותים הניתנים בתחום של חברים-בלבד באתר, לרבות פונקציות חיפוש מתקדם במאגר נתונים וחומרים של יחסי ציבור של א.א.י.ק.
 • קבלת מדריך חברות שנתי, ללא תשלום.
 • מעורבות בפעילויות א.א.י.ק. והזדמנות להשתתף בתחומי ההתעניינות האישיים (הכשרה, מגזרים, הגנה על תנאי עבודה, מחקר, תנאי קבלה, חברים חדשים, סטטיסטיקה, יחסי ציבור, וכד').
 • מעורבות בפרוייקטים אשר יסייעו לעצב את עתיד המקצוע.
 • נגישות לפוליסת ביטוח קבוצתית של א.א.י.ק. כנגד אבדן הכנסות.
 • קרן סולידריות של א.א.י.ק. מסייעת לחברים במצוקה.

Recommended citation format:
AIIC. "האיגוד הבינלאומי של מתורגמני ועידות". aiic.net February 19, 2002. Accessed April 10, 2020. <http://aiic.net/p/1339>.


Message board

Comments 6

The most recent comments are on top

Maricruz González C.

   

I believe translation is an art when the translator is an artist him/herself, i.e., he/she has sufficient educational (not necessarily academic) background that provides him/her with an artistic criteria and way of writing. I believe science comes with the know-how in translation/interpretation and I wouldn't differentiate these two. However, I have encountered great translators who are anything but artists. Here I would talk about mere translation skills.

Total likes: 0 0 | 0

Aniway Adap

   

Is translation an art or science? I would like to convince myself that it is an art but there are people, including translation professionals who believe that it consists a bit of science. If this is the case, when is it an art and when is it science?

Total likes: 0 0 | 0

Aniway Adap

   

Backtranslating as suggested by Mr. Garcia could be a very good idea, - as TL should sound or should read as if it's the original and at the same time remain its features as a translated doc. (Translation Code of Ethics)Besides you don't get the accuracy of translation by gauging the gaps but by securing the conveyed message.

Total likes: 0 0 | 0

Arturo M Garcia

   

I agree with Mr. Sanchez, but I would like to add another "acid test" if I may put it that way. I have found that backtranslating the text into the original (source) language is a very good way to gauge the closeness of the translation, both in meaning and in register.

Total likes: 0 0 | 0

RAUL SANCHEZ

   

The best way to know if a text has been translated into another language is to associate it to the purpose for which it was translated...What message is the original text intending to convey? To one group of people the same message might be translated one way, while it might be traslated a little different to another group of people, albeit the same language just different zone or modes of the area...

Total likes: 0 0 | 0

DONALD P HAYES

   

hOW DO WE KNOW (SCIENTIFCALLY)

HOW CLOSELY TEXT A (ONE LANGUAGE)

HAS BEEN TRANSLATED INTO TEXT B

(IN ANOTHER LANGUAGE)? ARE THERE

BENCHMARKS, OR MEASURES FOR CALIBRATING THE MAGNITUDE OF THE GAP IN THOSE TWO TEXTS?

Total likes: 0 0 | 0