Указания за ораторите

Организаторите на настоящата конференция осигуряват професионален превод, за да направят възможно взаимното разбиране на делегати с различни езици и култури. Преводачите са Ваши съюзници в предаването на посланието Ви на аудиторията. Можете да им помогнете, като се придържате към следните няколко лесни правила:

  •  Ако разполагате с писмен текст или бележки към изказването си, независимо от това дали смятате да се придържате към тях, моля, предайте ги на секретариата на конференцията, за да бъдат раздадени на преводачите. Преводачите не работят само с думи, те превеждат смисъла и затова следва да бъдат запознати с темата и терминологията Ви. Имате свободата да се отклонявате от текста си или да добавяте към него в хода на изложението си. Членовете на Международната асоциация на конферентните преводачи (AIIC) се придържат към опазването на професионалната тайна, така че съдържанието на документа Ви остава напълно поверително и ще Ви бъде върнато при поискване. 
  • Ако докладът Ви е от техничесдко естество, моля да предоставите на преводачите термини, с които разполагате, или допълнителна литература по темата на други езици. Можете да поискате от секретариата на конференцията да се организира предварителна среща с преводачите. Разговорът с ораторите помага за доизясняване на някои въпроси, а това подобрява качеството на работа. 
  • Ако желаете да прожектирате филм, слайдове или диапозитиви, направете така, че преводачите да получат сценария или копие от диапозитивите. В повечето случаи кабините за превод са разположени далече от екрана, така че би било добре преводачите да разполагат с копие от прожектирания текст пред себе си. 
  • При четене на написан текст ораторите имат склонност да говорят с по-голяма бързина, което затруднява аудиторията в следенето на смисъла и в крайна сметка пречи на предаването на част от посланието. Ако досега не сте се изказвали на срещи с осигурен симултанен превод, би било добре да определите предварително скоростта си на говорене.  В идеалния случай трябва да предвидите 3 минути на страница от 40 реда. 
  • Преди да започнете да говорите, проверете дали е включен микрофонът Ви. Почукването по микрофона и духането в него като начин на проверка създава шум, който се чува още по-високо в слушалките на преводачите и причинява неприятен ефект. За да направите проба, просто кажете няколко думи като “Добър ден“ или “Благодаря, г-н председателстващ". 
  • Моля, не говорете прекалено близо до микрофона, тъй като това води до смущения. Оставянето на приемника прекалено близо до микрофона също трябва да се избягва, за да не влиза шумът от него обратно в микрофона. Техникът би трябвало да Ви посъветва в това отношение. 
  • Ако желаете да станете от мястото си, напр. за да посочите нещо на диапозитива или слайда, непременно използвайте микрофон-брошка. Колкото и високо да говорите, преводачите не могат да Ви чуят, ако не ползвате микрофон. 
  • Ако говорите от подиум или катедра и желаете да отговорите на въпроси от залата, си вземете предварително приемник, за да чуете превода на въпросите.

Вашият преводачески екип


  Copyright AIIC – м. май 1992
Recommended citation format:
AIIC. "Указания за ораторите". aiic.net December 1, 1999. Accessed July 9, 2020. <http://aiic.net/p/1652>.


Message board

Comments 4

The most recent comments are on top

Michael H. Ballard Resiliency for Life

   

Has this article been updated?

Total likes: 0 0 | 0

Michael H. Ballard Mrkt. Dplm.

   

I would like permission to share this article with meeting planners I work with. Also to link to your site from my meeting planners information page (when my web site is launched later this year). Also could I offer this article as a download to meeting planner on my site?

Tahnk you for your response.

regards,

Michael Ballard

Toronto Canada

Total likes: 0 0 | 0

Hans Kronheim

   

Hi, I work for a S.I. company out of D.C., and would like to have permission to print this, and be able to send it to clients/and-or link to this page, before meetings take place. Thanks!

Total likes: 0 0 | 0

Idette

   

Viewed by a group of interested interpreters in DC, May 12, 2001

Total likes: 0 0 | 0