Pokyny pre rečníkov

Organisátori tejto konferencie zabezpečili odborné tlmočenie, aby delegátom hovoriacim rôznymi jazykmi a pochádzajúcim z rôznych kultúr umožnili navzájom sa dorozumieť. Tlmočníci sú pri sprostredkúvaní vašich myšlienok účastníkom vašimi spojencami. Môžete im pomôcť tak, že budete dodržiavať tieto jednoduché pokyny.
  • Ak máte písomný text alebo poznámky k svojmu vystúpeniu, aj keby ste sa ich nemienili verne pridržiavať, prosíme vás, aby ste ich poskytli sekretariátu konferencie, ktorý ich dá k dispozícii tlmočníkom. Tlmočníci nepracujú len na základe slov, ale sprostredkúvajú význam, a mali by sa preto oboznámiť s vašou témou aj terminológiou. Počas svojho prejavu sa môžete odchýliť od svojho textu alebo pridávať ďalšie veci. Tlmočníci AIIC sú viazaní profesionálnym tajomstvom, obsah vášho materiálu zostane dôverný bez časového obmedzenia a materiál sa vám na požiadanie vráti
  • V prípade technickej prednášky poskytnite prosím tlmočníkom odborné výrazy alebo podkladové materiály na rovnakú tému v iných jazykoch, ktoré máte k dispozícii. Sekretariát konferencie môžete požiadať aj o zorganisovanie brífingu s tlmočníkmi. Stretnutie s rečníkmi je užitočné na vyjasnenie konkrétnych bodov, čo prispeje k skvalitneniu výkonu tlmočníkov.
  • Ak máte v úmysle premietať film, diapozitívy alebo priesvitky, nezabudnite dať tlmočníkom text alebo kópie priesvitiek. Tlmočnícke kabíny sú často umiestnené ďaleko od premietacieho plátna a tlmočníkom by pomohlo, keby pred sebou mali kópie premietaného textu.
  • Pri čítaní písomného textu má človek tendenciu hovoriť rýchlejšie, čo znamená, že publikum môže vystúpenie sledovať len s ťažkosťami a časť vášho vystúpenia sa tak stratí. Ak ste ešte nevystupovali na podujatiach s tlmočením, bolo by vhodné, keby ste si vopred vyskúšali tempo svojho prejavu. V ideálnom prípade by ste mali počítať s 3 minútami na jednu 40-riadkovú stranu.
  • Skôr než začnete hovoriť, presvedčite sa, či máte zapnutý mikrofón. Ak skúšate mikrofón poklopávaním alebo fúkaním, v tlmočníckych slúchadlách sa tento zvuk zosilní a spôsobuje nepríjemný šum. Ak chcete vyskúšať mikrofón, stačí povedať len pár slov, napr. „Dobrý deň“ alebo „Ďakujem, pán predseda“.
  • Nehovorte do mikrofónu príliš zblízka, pretože to spôsobuje interferenciu, a počas svojho vystúpenia nenechávajte svoj účastnícky prijímač v blízkosti mikrofónu, aby nedošlo k pískaniu v dôsledku spätnej väzby. Technik vám poskytne potrebné rady.
  • Ak sa musíte vzdialiť zo svojho miesta, napr. počas premietania diapozitívov alebo priesvitiek, použite prosím náhlavový alebo klopový mikrofón. Ak nehovoríte do mikrofónu, tlmočníci vás nemôžu počuť bez ohľadu na to, ako nahlas budete hovoriť.
  • Ak hovoríte z pódia alebo spoza rečníckeho pultu a chcete odpovedať na otázky z pléna, nezabudnite si zobrať účastnícky prijímač, aby ste mohli sledovať pretlmočené otázky.
Váš tlmočnícky tím

Copyright AIIC – máj 1992

Recommended citation format:
AIIC. "Pokyny pre rečníkov". aiic.net December 1, 1999. Accessed July 9, 2020. <http://aiic.net/p/1653>.


Message board

Comments 4

The most recent comments are on top

Michael H. Ballard Resiliency for Life

   

Has this article been updated?

Total likes: 0 0 | 0

Michael H. Ballard Mrkt. Dplm.

   

I would like permission to share this article with meeting planners I work with. Also to link to your site from my meeting planners information page (when my web site is launched later this year). Also could I offer this article as a download to meeting planner on my site?

Tahnk you for your response.

regards,

Michael Ballard

Toronto Canada

Total likes: 0 0 | 0

Hans Kronheim

   

Hi, I work for a S.I. company out of D.C., and would like to have permission to print this, and be able to send it to clients/and-or link to this page, before meetings take place. Thanks!

Total likes: 0 0 | 0

Idette

   

Viewed by a group of interested interpreters in DC, May 12, 2001

Total likes: 0 0 | 0