AIIC: een groots opgezette en representatieve vakorganisatie

Niet alle conferentietolken zijn lid van AIIC. Er worden evenveel redenen genoemd om lid te worden als om juist niet lid te worden. Maar wij, leden, denken dat het voordelen heeft om de krachten te bundelen en dat een wereldwijd verband van tolken(in vaste dienst of freelance) het overwegen waard is. We vertellen je graag waarom.

AIIC – Wie zijn wij?

De International Association of Conference Interpreters (gewoonlijk aangegeven met het Franse acroniem AIIC) werd opgericht in 1953 toen het tolkenberoep nog in de kinderschoenen stond. Nu tellen we meer dan 2900 leden in meer dan 100 landen met een voltijds secretariaat in Geneve.Wie lid wil worden van de AIIC, verbindt zich ertoe de Code of Ethics en Professional Standards (Beroepsnormen en Ethiek) na te leven die de kern vormen van onze gezamelijke inspanningen om professionaliteit en kwaliteit te bevorderen.

Ons beroep is bij uitstek internationaal en stopt niet bij de grens, en dus is het zinvol dat wij verenigd zijn in een internationaal orgaan in plaats van dat we een federatie zijn van nationale groeperingen. Locaties voor bijeenkomsten worden niet afgestemd op de woonplaats van tolken. Het aanbod volgt dus de vraag en niet andersom. AIIC manifesteert zich wereldwijd. Onze leden zijn ingedeeld in regio’s afhankelijk van hun woonplaats. Maar dit lidmaatschap kun je meenemen; als je verhuist neem je je lidmaatschap mee.

AIIC kent ook een sectororganisatie. We hebben de Agreement Sector (Sector Overeenkomsten) die de tolken verenigt die werken bij de grote internationale organisaties waarmee we al jaren collectieve overeenkomsten hebben. De Private Market Sector (de privé-markt sector) is het forum voor freelance tolken en tolkconsultants die voor allerlei klanten werken. En het Staff Interpreters' Committee (ambtenarencomité) verenigt alle tolken die in vaste dienst zijn bij nationale en internationale instanties.

Principes en Normen

AIIC erkent dat er bij goed tolken meer komt kijken dan kennis en vaardigheden. Ons werk wordt ook beïnvloed door onder andere de werkomstandigheden, de collegialiteit (je werkt zelden alleen), de kwaliteit van de installatie (je bent vaak afhankelijk van de technologie). Dit geldt zeker op de lange termijn, en is het niet zo dat wij allemaal streven naar een lange en gelukkige carrière.

We zeiden het al, de Code of Ethics en de Professional Standards vormen een onlosmakelijk onderdeel van een visie van een leven lang veel en goed tolken. De overeenkomsten die uitonderhandeld zijn met de grote Internationale Organisaties en die voor alle tolken gelden, niet alleen voor AIIC-leden, bevatten al deze universele elementen naast zaken die specifiek zijn voor de eigen organisatie.

De groepen en projecten van AIIC hebben tot doel ons inzicht in waar we mee bezig zijn te vergroten en aan te knopen bij datgene wat we ons in het verleden hebben verworven, door middel van:

Veel AIIC leden organiseren ook. zij stellen tolkteams samen voor een verscheidenheid van klanten. Daarvoor is nodig: ervaring, gezond verstand, met mensen kunnen omgaan en een zakelijke instelling, maar ook bekendheid met juridische en technische zaken. AIIC wil dit soort tolken helpen door ze te informeren.

Waarom lid worden?

Omdat er nu eenmaal geen formele erkenning is van ons beroep, is AIIC hét referentiepunt geworden voor technische normen en arbeidsvoorwaarden teneinde een kwaliteits- en gezondheidsgarantie te bieden, maar ook voor alles omtrent het goed opleiden van de toekomstige generatie collega ‘s. Het doel is te zorgen voor de beste dienstverlening aan hen die ons nodig hebben, en om te zorgen dat tolken op een goede en gezonde manier een leven lang succesvol kunnen werken.

We hebben allemaal allerlei uiteenlopende situaties meegemaakt.En hoewel we allemaal zo veel mogelijk willen werken,is het concessies doen aan de arbeidsvoorwaarden op den duur schadelijk. En het gaat fout als je je niet bewust bent van een aantal valkuilen – en ze dus kunt vermijden:

  • je blijkt alleen in de cabine te zitten (en niemand kan je vervangen of bijstaan);
  • je moet in en uit talen werken die je niet kent;
  • er is geen goede geluidsisolatie -of zelfs geen cabine;
  • 5 cabines delen één monitor en kijken op een blinde muur;
  • er is geen technicus te bekennen om zich te bekreunen om geluid en installatie.

Helaas is de lijst problemen onuitputtelijk, Problemen liggen op de loer voor tolken die niet op hun hoede zijn. En zo zijn we weer terug bij de AIIC. Die heeft juist tot doel dit soort valkuilen te vermijden door de juiste normen en richtsnoeren te hanteren en samen te werken met alle belanghebbenden in de conferentiewereld op het gebied van informatie in de beste praktijken.

Hoe word je lid?

Het feit dat je lid bent getuigt van inzet voor het vak en maakt je lid van een groep – eendracht maakt macht. Waar je ook woont, een AIIC tolk is altijd nabij. Vaak hebben AIIC leden ook langdurige banden met nationale verenigingen of bonden. Velen van jullie zullen al AIIC-leden kennen.

Toelating tot de AIIC gebeurt door middel van een beoordeling door vakgenoten die je kandidatuur moeten steunen. Online kun je zien wat de vereisten zijn en vind je het aanvraagformulier. Je kunt ook gaan naar Applying to AIIC: a Primer waar je praktische voorbeelden en advies vindt.

Related Links:

Neem vooral contact met ons op. We ontvangen graag vragen of opmerkingen.


Recommended citation format:
VEGA Network. "AIIC: een groots opgezette en representatieve vakorganisatie". aiic.net January 25, 2005. Accessed July 12, 2020. <http://aiic.net/p/2287>.Message board

Comments 1

The most recent comments are on top

Andre Shikongo

   

I live in namibia, I have registered a business. we want to have a group of freelance & consultant interpreters.. still getting it off the ground though. how will being a member of AIIC benefit me or any advice you have for me?

Total likes: 0 0 | 0