Tips voor beginners

De benodigde kennis voor de eerste schreden op het tolkenpad

Potentiële werkgevers en collega’s in jouw regio moeten weten:

 • dat jij je opleiding afgerond hebt en aan het werk wilt,
 • wat jouw talencombinatie is,
 • hoe ze contact met je kunnen opnemen.

Je kunt niet verwachten dat het werk je in de schoot wordt geworpen, jij moet het initiatief nemen:

Zorg dat andere tolken en potentiële werkgevers je naam kennen

 • de internationale organisaties over de hele wereld (gebruik je talen),
 • locale werkgevers, tolkgroeperingen en tolksecretariaten,
 • alle collega’s (niet alleen die met dezelfde actieve taal),
 • Beperk je niet slechts tot jouw werelddeel.

Ontwikkel een goede vakinhoudeljke opstelling

 • Blijf luisteren naar jezelf: oefen consecutief, werk in de “stomme cabine” met collega’s,
 • Houd het nieuws bij,
 • Raak vertrouwd met het zoals: optie, vast aanbod, inkomensderving, relais, pivot,
 • Leer je correct te gedragen in de cabine,
 • Hou je agenda bij.

Professionele tolken houden zich aan strikte principes

Er zijn zowel nationale tolkenorganisaties (vaak samen met vertalers) als een internationale: de AIIC.

Sinds de oprichting in 1953 heeft de AIIC een Gedragscode en Beroepsnormen; voorts zijn er verscheidene Overeenkomsten met grote Internationale Organisaties en zijn er vele publicaties zoals checklijsten, onderzoeken en advies.

De inspanningen van de AIIC op opleidingsgebied dienen als referentiekader voor alle tolkopleidingen die opleiden op universitair niveau.

Verwerf inzicht in de conferentiewereld

In wezen verlopen vergaderingen en bijeenkomsten altijd op dezelfde manier, alleen kan er schaalverschil optreden. Vergeet nooit dat een tolk een onderdeel van een team is.

Kort gezegd: een tolk heeft tot taak te zorgen voor een nauwgezette en doelmatige communicatie over taalbarrières heen. Maar deze interactie speelt zich op iedere conferentie op meerder niveaus af. Een bijeenkomst is geslaagd als de verschillende spelers ook inderdaad samenwerken.

Freelance tolken krijgen een apart contract voor iedere opdracht met details over de bijeenkomst, de arbeidsomstandigheden en de financieel voorwaarden. Het is bindend voor zowel klant als tolk en is de spil van de arbeidsverhoudingen.

Zorg dat je goed beslagen op het ijs komt. Als je voor het eerst voor Internationale Organisaties werkt, kun je baat hebben bij specifieke tips en gegevens over hen.

Aanbevolen om te lezen: First Contract Series

Carrièreopbouw

Een carrière in het tolkenvak ontwikkelt zich niet lineair en kent ook geen bevorderingensysteem zoals de academische wereld of overheidssector.

De conferentiewereld bestaat uit verschillende markten:

Wat zijn er voor opties?

Al naar gelang je talencombinatie, woonplaats en persoonlijke voorkeur kun je freelance tolk worden of in vaste dienst gaan bij een organisatie.

Om toegang tot deze markten te krijgen moet je:

 • de contacten die je in je opleiding hebt opgedaan benutten
 • contact opnemen met consultant tolken die teams rekruteren in jouw regio; laat merken aan locale tolkgroeperingen dat je er bent
 • kennismaken met collega’s met jouwe talen combinatie.
 • Internationale Organisaties waar met jouw talen wordt gewerkt hebben vast een tolkendienst waar je je kan melden: de EU, de VN en VN-agentschappen.

Als je eenmaal stevig in het zadel zit, kun je besluiten zelf tolkconsultant te worden. Deze tolken werven tolkteams aan voor allerlei klanten. Wat daarvoor nodig is, is ervaring, gezond verstand, met mensen kunnen omgaan en zakelijk inzicht. Je moet snel kunnen reageren en denken, goed weten hoe het hoort en toegaat in het bedrijfsleven en zeer professioneel zijn. Je moet weten wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een conferentie (een offerte maken, contracten, wat weten van juridische en technische zaken) voordat je je afficheert als tolk-consultant.

Leessuggesties:

Een opdracht aanemen of niet

Stap één:

 • Kijk goed naar de ontvangen informatie en naar wat jou gevraagd is aan informatie.
 • Bel een collega om advies.

Stap twee:

 • Reageer zo snel mogelijk op een verzoek.

Welke factoren bepalen je keuze?

 • Ben je vrij?
 • Kun je met jouw talencombinatie uit de voeten voor deze opdracht?
 • Kun je akkoord gaan met de voorwaarden?

Argwaan is geboden wanneer:

 • Er geen arbeidsovereenkomst is;
 • het team niet goed is samengesteld - talen niet worden afgedekt, de bemensing niet overeenkomt met de werklast, de organisator vaag doet over andere teamleden;
 • de arbeidsvoorwaarden niet kloppen: geen documentatie ter voorbereiding van de bijeenkomst, te lage betaling, geen dagvergoeding voor een opdracht ver van huis, geen vermelding van werktijden of reiskosten, of indien de cabines en de technische installatie niet voldoen aan de internationale norm

Loop ons lijstje af lijstje van routinevragen om de juiste beslissing te nemen ten aanzien van een aanbod , of je de aanbieder nu wel of niet kent.

Voorkom onaangename verrassingen

Uiteraard wil je een aanbod aannemen, zoveel mogelijk werken en iedereen terwille zijn. Maar stelselmatig inleveren op de arbeidsvoorwaarden keert zich op den duur tegen je.

Als je niet alert bent op voetangels en klemmen, kan de boel fout lopen.

 • Je blijkt een halve of hele dag alleen in de cabine te zitten;
 • Er wordt verwacht dat je in en uit talen werkt die je niet hebt;
 • Geen deur in de cabine maar een gordijn (geen geluiddichte cabine dus);
 • Een aantal cabines tegenover een blinde muur deelt één monitor waarop de bijeenkomst gevolgd wordt;
 • Geen technicus te bekennen;
 • Je hebt geen cabine: je zit bij de technicus samen met de mensen van het licht en het geluid;
 • En zo kunnen we nog wel even doorgaan helaas...

Dit kan een heel onaangename en ontmoedigende evaring zijn.En je bent heus niet de enige die zich heeft laten beetnemen door een opdracht waar een luchtje aan zat. Als je aarzelt, moet je ALTIJD een ervaren collega om raad vragen!

Je staat er niet alleen voor - de AIIC ondersteunt je

De kwaliteit van je werk hangt van jou af èn van de werkomstandigheden.

Uiteraard is het nuttig bekend te zijn met de nationale en internationale privé-markt, de internationale organisaties en de collega’s waar je mee werkt. En zo komen we uit bij de AIIC.

AIIC- Association Internationale des interpretes de conférence is opgericht in 1953 toen het tolkenberoep zich begon te ontwikkelen. Het Secretariaat is gevestigd in Genève, in Zwitserland. De AIIC heeft meer dan 2600 leden in meer dan 80 landen. Lid zijn van deze vakorganisatie staat voor het naleven van de normen van het tolken beroep en een zakelijke benadering van het vak.

Als je lidmaatschap overweegt, dan zijn er genoeg AIIC tolken die je graag van advies dienen en ondersteunen.

Wat doet de AIIC?

De AIIC is de enige internationaal erkende conferentietolkenorganisatie.

AIIC vertegenwoordigt alle tolken en is in de loop der jaren een referentiepunt geworden voor leden, niet-leden en afnemers van tolkdiensten.

Sinds 1953 heeft de ASIIC beroepsnormen opgesteld op uiteenlopende gebieden: arbeidsomstandigheden, scholing en tolkinstallaties.

Deze normen worden nageleefd bij de Verenigde Naties, de Europese Unie en bijna alle intergouvernementele organisaties die werken met conferentietolken. De AIIC onderhandelt ook wereldwijd over bezoldiging en andere financiële voorwaarden, namens alle freelance tolken, leden en niet-leden.

De AIIC heeft een handboek over de beste praktijken, die juist goed van pas komt bij werk op de privé (niet-institutionele) markt. Zo wordt gezorgd voor het bevorderen van goede werkomstandigheden voor beroepsconferentietolken en in het algemeen dat de lat hoog ligt. Wat staat er zoal in?

De AIIC publiceert ook adviezen en aanbevelingen voor hen die conferenties organiseren, volgt technische aangelegenheden en stelt checklijstjes voor vergaderzalen ter beschikking en richtsnoeren voor sprekers.

De leden van AIIC houden enquêtes over verschillende kanten van het beroep, doen onderzoeksprojecten op het gebied van scholing, en trachten meer besef bij te brengen over de professionele lat die heel hoog ligt.

AIIC is de nummer één op de volgende gebieden:

 • Het opleiden van conferentietolken en opleiders
 • Multidisciplinair onderzoek naar cognitieve processen
 • Opfriscursussen organiseren voor tolken
 • Uitdenken van normen voor simultaaninstallaties
 • Werken aan een beschrijving en erkenning van het beroep door middel van een UNESCO aanbeveling.
 • Het vak uitdragen bij internationale gelegenheden

Waar je ook woont, er zijn altijd AIIC tolken in de buurt. AIIC leden hebben locaal betrekkingen opgebouwd met andere organisaties die het beroep nationaal vertegenwoordigen (bonden, verenigingen van tolken en vertalers).

Je gaat het beroep niet onbegeleid binnen. Wij zijn er om je te begeleiden bij de eerste schreden op het carrièrepad en bij het ontwikkelen van beroepsnormen en -waarden. Door lid te worden toon je je betrokkenheid bij het vak dat je gekozen hebt.

Lid worden

Neem vooral contact met ons op. We ontvangen graag vragen of opmerkingen.


Recommended citation format:
VEGA Network. "Tips voor beginners". aiic.net January 25, 2005. Accessed March 31, 2020. <http://aiic.net/p/2288>.There are no comments to display