Wat is VEGA?

VEGA is een wereldwijd netwerk van beroeps conferentietolken – die allen lid zijn van AIIC – dat tolken die pas beginnen bij wil staan op het pad naar succes.

Tolken-in-de-dop:

Als je al besloten hebt tot een tolkencarrière en je wilt er meer van weten, kijk dan beslist naar ons lijstje veelgestelde vragen. En als je gewoon nieuwsgierig bent, ontdek dan hoe een dag uit het leven van de conferentietolk er uitziet.

Beginners:

Als je nog maar net begonnen bent in het vak, moet je onze tips voor beginners lezen. In het begin zul je vaak aarzelen of je een opdracht wel of niet aanneemt. Neem dan ter ondersteuning onze checklijst aanbieding van werk erbij. Voordat je je de eerste keer meldt bij je cabine is het goed om cabinegedrag eerst te lezen. Maak na je eerste conferentie even pas op de plaats en bedenk hoe je je tolkencarrière op de lange duur gestalte wilt geven.

Beroepstolken:

AIIC is een zeer brede en representatieve beroepsorganisatie. Weliswaar zijn niet alle conferentietolken lid van de Associatie, maar het is minstens de moeite waard stil te staan bij het nut van een club waarin tolken in vaste dienst en freelancers verenigd zijn. En wel om deze reden.

Nog vragen?


Recommended citation format:
VEGA Network. "Wat is VEGA?". aiic.net May 30, 2005. Accessed July 2, 2020. <http://aiic.net/p/2292>.There are no comments to display