Otel Yöneticilerine Konferanslarda Çeviri Konusunda Tavsiyeler

Konferans yapmak için mekan kiralama işine girişenlerin aradığı pek çok hizmetten biri de iyi konferans çevirisi teminidir. Konferans hizmetleri veren bir otelin müdürü olarak, siz de tesisinizde temin edilen çeviri hizmetlerinden müşterinizin memnun kalmasını garanti etmek istersiniz. İşte bu konuda hatırlanması gereken bazı noktalar:

Çeviri hizmetleri, her toplantının kendine özgü koşullarına göre, adeta "siparişe uygun" olmalıdır. Konferans düzenleme mesleğinin tüm diğer unsurlarında olduğu gibi, toplantı günündeki başarı, çeviri konusunda da dikkatli bir ön hazırlığa ve koordinasyona bağlıdır.

Müşterileriniz profesyonel ve tecrübeli tercümanlar isteyecektir. Simültane (anında) çeviri olması halinde ise, çeviri dinleyicileri için temiz ve net ses sağlayacak donanım gerekecektir. Çoğu zaman simültane çeviri donanımı, tercüman temininden ayrı olarak sağlanır, zira burada iki apayrı uzmanlık faaliyeti söz konusudur. Ama, genellikle, konferansın her aşamasında, teknik donanım temin eden ile tercümanları sağlayan kişi temas halinde olacaktır.

Ne tür çeviri uygulanacağı (simültane, ardıl, fısıltı) ve diller arası koordinasyon gibi bazı kritik konularda bir seçim yaparak hizmet verileceği için, tercüme hizmetleri sunacak kişi/kuruluşlara toplantının mahiyeti hakkında yeterli bilgi verilmesi fevkalade önem taşımaktadır.

Siz bir otel yöneticisi olarak, konferans tercümanlık hizmetleri sunanlar ile, bu hizmetten yararlanacaklar arasında bir bağlantı oluşturmaktasınız. Konferans için gereken düzeyde bir tercüme hizmeti sağlayabilmek için, siz müşterinizin çeviri ihtiyaçları hakkında olabildiğince çok bilgi  toplayabilir ve bunu tercüme hizmeti sunanlara aktarabilirsiniz.

Tercüme hizmeti için doğru seçimleri yapmayı garanti etmek için, tercümanları bilgilendirecek kişi bazı somut ve soyut  bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Gereken somut ayrıntılar arasında, örneğin: Toplantının

  1. Tarih, süre ve programı,
  2. Konusu,
  3. Dilleri,
  4. Türü (serbest tartışma veya sahneden dinleyicilere hitap eden konuşmacıları olan resmi bir konferans mı, konferansın kayda alınması gerekiyor mu?)

Gereken daha soyut bilgiler arasında sayılabilenler:

  1. Toplantıya katılan tarafların amaçları, hedefleri,
  2. Toplantının amaç ve statüsü,
  3. Katılımcıların dil/dilleri ve onlar hakkında genel bilgi.

Tercüman ekibini temin eden kişi/kuruluş, sizin otel olarak sunmakta olduğunuz konferans hizmetinin başarısına konferans çevirisinin olumlu katkıda bulunmasını temin etmek için sizinle birlikte çalışmaktan memnun olacaktır. Öte yandan, konferans çevirisini sağlayacak kişi/kuruluş ile müşterinizi doğrudan temas ettirmeniz, onların çevirinin ince ayrıntılarını konuşmalarını mümkün kılacaktır.

Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC (International Association of Conference Interpreters) yalnızca gerekli yetenek ve vasıfları sergilemiş tercümanlara açıktır; üyeleri profesyonel uygulamanın yüksek standartlarına saygı göstermekle yükümlüdürler.


Recommended citation format:
AIIC. "Otel Yöneticilerine Konferanslarda Çeviri Konusunda Tavsiyeler". aiic.net December 1, 1999. Accessed April 3, 2020. <http://aiic.net/p/2324>.


There are no comments to display