Yeni başlayanlar için işverene sorulacak sorular listesi

Size iş teklif edildiğinde, özellikle de işveren tanımadığınız birisi ise, aşağıdaki bilgileri mutlaka almaya çalışın:

 • Organisasyonun tarihi ve yeri;
 • Organisasyonun dil dağılımı ve sizin çalışacağınız dil kombinasyonu (pasif ve aktif diller);
 • Konu, toplantı dokümanlarının size verilip verilmeyeceği, verilecekse ne kadar önceden verilebileceği;
 • Konferansı düzenleyen kişinin adı ve diğer irtibat bilgileri;
 • Ekip üyelerinin, kabin arkadaşlarının ve ekip şefinin isimleri;
 • Ekipte işe yeni başlayanlar olup olmadığı;
 • Çeviri biçimi (eşzamanlı, ardıl);
 • Özel görevler, örneğin akşam yemeğinde ardıl çeviri, saha gezileri vb.;
 • Standart olmayan çeviri ekipmanı ya da ISO uyumlu olmayan kabinler;
 • Ayrıntılı toplantı programı;
 • Ücret ve masraflar, diğer ödenekler, iptal şartı, konaklama ve seyahat organisasyonu vb.;
 • İş teklifinin kesinliği (fiyat araştırması, opsiyonlu, kesin) ve işin ne zaman teyid edileceği.

Bu soruların bazıları opsiyon talebi yapılır yapılmaz cevaplanabilir. Diğerleri daha sonra açıklığa kavuşacaktır.

İşiniz teyit edildiğinde/edilirse, konferans organisatörüyle bireysel bir sözleşme imzalanması yaygın bir uygulamadır.

Ek Okuma


Recommended citation format:
VEGA Network. "Yeni başlayanlar için işverene sorulacak sorular listesi". aiic.net January 25, 2005. Accessed May 31, 2020. <http://aiic.net/p/2361>.There are no comments to display