AIIC – bu mesleği icra eden herkese kapıları açık olan ve onları temsil eden bir meslek örgütü

Tüm konferans çevirmenleri AIIC üyesi değildir. Bu çevirmenlerin derneğe katılmama sebepleri tıpkı üyelerin katılma sebepleri gibi çok çeşitli olabilir; ama bizler AIIC üyesi olarak bir araya gelip birleşmenin birçok avantajı olduğuna ve de üyeleri arasında hem kadrolu, hem de serbest konferans çevirmenlerinin bulunduğu dünya çapında bir derneğe üyeliğin ne kadar önemli olduğunun dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz. Sizlerle de bu vizyonumuzu paylaşmak istiyoruz.

AIIC Nedir?

Uluslararası Konferans Çevirmenleri Derneği – genelde Fransızca kısaltmalı haliyle bilindiği üzere, AIIC – 1953 yılında, konferans çevirmenliği henüz emekleme aşamasında bir meslek dalıyken kurulmuştur. Günümüzde ise 80’den fazla ülkede 2,600’ün üzerinde üyesi olan, bir yandan da Cenevre’de tam zamanlı bir sekreteryası bulunan bir kuruluş halini almıştır. Adaylar üyelik için başvurdukları zaman AIIC’in meslekte profesyonelliği ve kaliteyi artırmak için harcanan ortak çabaların temelini oluşturan Etik Kurallarına ve Profesyonel Standartlarına uyacaklarına dair taahhütte bulunurlar.

Mesleğimiz doğası gereği uluslararası nitelik taşır. Mesleğin icrası sınır tanımaz özelliğe sahip olduğundan konferans çevirmenlerinin ulusal gruplardan oluşan bir federasyon yerine tek bir uluslararası kuruluş çatısı altında birleşmeleri çok daha mantıklıdır. Konferansların düzenlendiği yerler konferans çevirmenlerinin yaşadığı yere göre seçilmemektedir; bu bağlamda talep arzı değil de, arz talebi takip etmektedir. AIIC dünyanın her yerinde mevcudiyete sahiptir. Derneğin üyeleri, yaşadıkları yerin bağlı olduğu bölgeler aracılığıyla organise olurlar. Ancak, üyelik taşınabilir özelliğe sahiptir, yani başka bir ülkede yaşamaya başlarsanız, üyeliğinizi de beraberinizde götürebilirsiniz.

AIIC aynı zamanda işlevsel temelde sektör bazlı bir düzenlemeye de sahiptir. Sözleşme Sektörü dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşları için çalışan konferans çevirmenlerini bir araya getirir. AIIC uzun yıllardır üyelerini temsilen bu kuruluşlarla toplu sözleşmeler yapmaktadır. Özel Piyasa Sektörü kurumsal kimlik taşımayan çeşitli müşteriler için çalışan danışman çevirmenler ve serbest konferans çevirmenleri için bir forum özelliği taşır. AIIC'in Kadrolu Konferans Çevirmenleri Komisyonu ise ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda tam-zamanlı olarak çalışan tüm üyeleri bir araya getirir.

AIIC İlkeleri ve Standartları

AIIC, kaliteli çevirinin bireysel olarak konferans çevirmeninin bilgi ve becerisinin dışında başka koşullara da bağlı olduğunu kabul eder. Çalışma koşulları, insanların çok seyrek olarak yalnız çalıştığı bu mesleğe özgü bir meslektaşlık ve dayanışma ruhu ve çoğunlukla teknolojiye bağımlı bir alanda konferans ve simültane çeviri teçhizatının kalitesi çevirmenin performansını etkileyecek olan faktörlerden yalnızca birkaçıdır. Bu özellikle mesleğin icrasında tutarlı bir performans sergilemek açısından çok önemlidir. Sonuçta konferans çevirmenleri de tıpkı diğer mesleklerdeki profesyoneller gibi uzun ve verimli bir kariyer sahibi olmayı isterler.

Yukarıda da belirtildiği üzere, AIIC’in Etik Kuralları ve Profesyonel Standartları yaşam boyu sürecek verimli ve kaliteli çeviri için bir vizyon sunmaktadır. Önde gelen uluslararası kuruluşlarla yapılmış olan ve sadece AIIC üyeleri için değil, tüm konferans çevirmenleri için geçerlilik taşıyan anlaşmalar da her bir kurum ve kuruluşa özgü etkenlerin yanı sıra sözü edilen aynı evrensel standartları bünyesinde barındırır.

AIIC grup ve projeleri aşağıda sözü edilen etkinlikler aracılığıyla mesleğin geliştirilmesini ve geçmişteki başarıların daha da ileri noktalara taşınmasını hedefler:

Birçok AIIC üyesi aynı zamanda çeşitli müşteriler için ekipler oluşturan danışman çevirmenlik yapmaktadır. Deneyim, sağduyu, insan ilişkilerinde beceri ve iş konusunda yerinde ve doğru karar alma yetisi, en az hukuki ve teknik konulara hakim olmak kadar gereklidir. AIIC, bilgi paylaşımı aracılığıyla bu tür çalışmalar yapan üyelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

AIIC üyeliği neden önemlidir?

Mesleğin resmi olarak kimse tarafından tanınmadığı zamanlarda, AIIC ana referans noktası haline gelmiştir; hem teknik standartlar konusunda, hem de çalışma koşulları alanında. Kaliteyi güvence altına almak, çevirmenlerin sağlığını korumak ve geleceğin meslektaşlarını eğitmek ancak bu şekilde mümkündür. Amaç, işverenlere mümkün olan en iyi hizmeti vermek ve profesyonel konferans çevirmenlerinin bir ömür boyu devam ettirebilecekleri başarılı bir kariyere sahip olabilmeleri için onlara katkıda bulanacak pratik güvenceleri oluşturmaktır.

Uzun süredir konferans çevirmenliği yapan hemen herkes zorlu durumlarla karşı karşıya kalmıştır. Gelen iş tekliflerini geri çevirmek, anlaşılabilir birtakım sebeplerden dolayı, her ne kadar zor verilen bir karar olsa da, çalışma koşulları konusunda verilecek tavizler uzun vadede çok daha zararlı olabilir. Eğer gizli tehlikelerin farkına varılmazsa, – ve kişi bunlardan kaçınıp, bunları engellemeye çalışmazsa – aşağıdaki örneklerde olduğu gibi birçok sorun meydana gelebilir:

  • Size yardım edecek ya da işi sizden devralacak herhangi biri olmaksızın kabinde yalnız kalmak;
  • Sizin dil kombinasyonunuz olmayan dillerden/dillere doğru çalışmanızın beklenmesi;
  • Uygun ses yalıtımı olmayan bir çeviri kabini, hatta kabinin hiç olmaması;
  • 5 kabinin birden izlemesi için tek bir TV monitörü bulunan ve yüzleri duvara çevrilmiş çeviri kabinleri;
  • Simültane teçhizatını ve ses kalitesini denetlemek üzere salonda teknisyen bulunmaması.

Ne yazık ki bu sorunlar listesi sonsuza kadar uzayıp gidebilir. Eğer konferans çevirmeni bütün bunlara hazırlıksız yakalanırsa, bu sorunları yaşama potansiyeli çok daha fazla olacaktır. İşte bu bizi AIIC’e geri getiriyor. AIIC’in amacı, uygun standartlar ve kılavuz ilkeler kabul edip, konferans sektöründeki tüm paydaşlarla en iyi uygulamalara dair bilgileri paylaşarak bu tür gizli tehlikeleri engellemeye çalışmaktır.

Nasıl katılabilirsiniz

Üyelik, seçmiş olduğunuz mesleğe dair bir tür taahhüt olarak kabul edilir ve sizi dayanışma içinde hareket eden bir grubun parçası yapar. Nerede yaşıyor olursanız olun, her zaman yakınlarınızda bir yerde bir AIIC çevirmeni olacaktır. Çoğu zaman AIIC üyelerinin ulusal dernek ve birliklerle de devamlı temasları vardır. Zaten çoğunuz birkaç AIIC üyesi tanıyorsunuzdur.

AIIC üyeliği, meslektaşların değerlendirmesine dayanan bir sponsorluk sistemini temel alır. Üyelik koşulları ve başvuru formu online olarak da bulunmaktadır. Aynı zamanda isterseniz pratik örnekler ve tavsiyeler için AIIC’e Başvurmak: Giriş Niteliğinde Bilgiler başlığı altındaki bilgilere de göz atabilirsiniz.

İlgili Linkler:

Lütfen bizimle temasa geçmekten çekinmeyin. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.


Recommended citation format:
VEGA Network. "AIIC – bu mesleği icra eden herkese kapıları açık olan ve onları temsil eden bir meslek örgütü". aiic.net January 25, 2005. Accessed January 22, 2020. <http://aiic.net/p/2363>.Message board

Comments 1

The most recent comments are on top

Andre Shikongo

   

I live in namibia, I have registered a business. we want to have a group of freelance & consultant interpreters.. still getting it off the ground though. how will being a member of AIIC benefit me or any advice you have for me?

Total likes: 0 0 | 0