Çevirmen Adayları için SSS

Konferans çevirmenleriyle ilgili bilmek istediğiniz ama kime soracağınızı şimdiye kadar bilemediğiniz her şey burada!

S: Konferans çevirmenleri ne yapar?
S: Konferans çevirmeni olmak için ne gerekir?
S: Yazılı çeviri yapan tercümanla sözlü çeviri yapan tercüman arasındaki temel farklar nedir?
S: Konferans çevirmenleri söylenenleri papağan gibi tekrar mı eder?
S: Konferans çevirmeni doğulur mu, olunur mu?
S: Konferans çevirmeni ne kadar görünürdür?
S: Çevirmenler, haberler medyaya ulaşmadan bu sırları bilirler mi?
S: Hangi dilleri öğrenmeliyim ve nerede eğitim almalıyım?
S: Genel eğitim konusunda durum nedir?
S: Bu meslek hayatta kalabilecek mi? İngilizce’nin Hakimiyeti?
S: Makineler konferans çevirmenlerinin yerini alacak mı?


S: Konferans çevirmenleri ne yapar?

Özetle, konferans çevirmenleri çokdilli iletişimi mümkün kılar.

Kaynak dilde söylenenleri aktif olarak dinlemeyi öğrenmeleri gerekir, başka bir deyişle:

  • Mesajın tamamını
  • Doğru bağlamda
  • Hangi konuda olursa olsun anlamalıdırlar.

İşin sırrı, söylenenleri kendi (erek) dillerine aktarırken konuşmacının özgün anlamını ? ton, amaç ve üslup ? koruyabilme becerisinde yatar.

S: Konferans çevirmeni olmak için ne gerekir?

Karakter, eğitim ve profesyonel bir yaklaşım.

Konferans çevirmeni olarak eğitim almak isteyen herkesin belirgin bir yeteneğe, araştırma merakına ve sağlam sinirlere sahip olması gerekir. Şüphesiz, dil becerilerinin iyi olması ve çok çeşitli konuları kapsayan genel kültür bu mesleğin olmazsa olmazlarıdır.

Çevirmen olmaya hevesli kişilerin bilgiyi çabuk anlayıp işleyebilmesi, çok iyi konsantre olabilmesi, değişen bir duruma hızlı ve sakin bir şekilde uyum sağlayabilmesi gerektiği gibi, fiziksel kondisyona ve sağlam sinirlere, rahatsız edici olmayan bir sese ve mükemmel hitap becerilerine de sahip olmaları önemlidir. Ayrıca, öğrenme merakıyla ölçülü olmayı ve diplomatik davranışları birleştirmelidirler.

Gerekli becerilere sahip olanlar, sözlü çeviri yöntem ve tekniklerinin öğretildiği özel bir eğitimden geçmelidir.

Son olarak, konferans çevirmenleri entelektüel anlamda titiz olmalıdır. Mesleğin icra edilmesiyle ilgili temel kurallarda (gizlilik, mesleki standartlar, vb.) belirlendiği şekliyle iyi mesleki davranışların ne olduğunu tam olarak anlamış olmaları gerekmektedir.

Bunun sebepleri şöyle sıralanabilir:

  • Performansın kalitesini güvence altına almak
  • Kendi sağlığınızı korumak ve çalışma hayatınızı uzatmak
  • Birlikte çalıştığınız meslektaşlarınız tarafından tanınmak
  • Ve nihayetinde müşterilere güven vermek.

S: Yazılı çeviri yapan tercümanla sözlü çeviri yapan tercüman arasındaki temel farklar nedir?

Yazılı çeviri yapanlar kağıt üzerindeki sözcüklerle çalışır. Genelde yazarlar ve okuyucularla çok az temasları olur, ama yazılı bir çeviri metni oluşturmak için daha fazla zamanları olur. Çevirmenin lehine, çabalarının ürünü kalıcıdır; yayınlanabilir, zaman içinde yeniden okunabilir, kullanılıp başkaları tarafından yeniden başvurulabilir ve bazen standart referans haline gelebilir.

Konferans çevirmenleri sözle çalışır ve en iyi sözcükleri anında bulmaları gerekir, çünkü bir dinleyici kitlesine canlı olarak yöneltilmiş bir iletişim sürecinin parçasıdırlar.

S: Konferans çevirmenleri söylenenleri papağan gibi tekrar mı eder?

Sözlü çeviri, konuşmacının sözleriyle ne kastettiğini belli bir toplantı bağlamı içinde anlamak ve bu anlamı orada bulunan dinleyici kitlesine iletmektir. Bu süreçte çevirmenin dil ve kültür farklılıklarını da göz önünde bulundurması gerekir. Kelimesi kelimesine çeviri, hangi çeviri şeklinde olursa olsun, tatmin edici olmayan sonuçlara sebep olur. Bu özellikle sözlü çeviri için geçerlidir; bu alandaki gerçek profesyoneller her zaman sözcüklerin altında yatan anlamı bulmaya çalışırlar. Konferans çevirmeninin temel ilkesi her zaman konuşmadan önce düşün olmuştur.

S: Konferans çevirmeni olunur mu doğulur mu?

Profesyonel konferans çevirmeni olmak ve bunu sürdürebilmek için eğitim, deneyim, profesyonel bir yaklaşım ve yeterince kararlılık gerekmektedir. Pek çok farklı dil ve kültürle tanışık olmak tek başına yeterli değildir. Profesyonel olarak çalışmaya başlamadan önce üniversite seviyesinde uygun bir eğitimle çeviri yöntem ve teknikleri konusunda uzmanlaşmanız gerekir. Konferans çevirmeni olmak için pek çok dil konuşarak yetişmiş olmak zorunda değilsiniz. Son zamanlarda konferans çevirmeni olanların pek çoğu yabancı dillerini sonradan öğrenmiştir, fakat yetkinlikleri çok üst düzeydedir.

S: Konferans çevirmeni ne kadar görünürdür?

Profesyonel konferans çevirmenleri titizlik gerektiren görevlerini ketum bir şekilde yaparlar. İdeali, bir toplantıdaki delegelerin, aradaki dil engelini fark etmeyecek kadar etkin bir iletişim içinde olmalarıdır.

S: Çevirmenler, haberler medyaya ulaşmadan bu sırları bilirler mi?

Bu mümkün, ancak, profesyonel konferans çevirmenleri her zaman öğrendiklerini kendilerine saklarlar. Mesleki gizlilik, AIIC’in oluşturduğu etik kuralların yapı taşlarındandır.

S: Hangi dilleri öğrenmeliyim ve nerede eğitim almalıyım?

Teorik olarak uluslararası konferanslar ve toplantılar herhangi bir dilde olabilir, fakat bu dillerden bazıları diğerlerinden daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar belli bir piyasada bulunan bir konferans çevirmeni için hangi dillerin gerekli olduğunu – ya da olacağını – tahmin etmek zor olsa da, daha yaygın konuşulan diller için talep daima daha çok olacaktır. Örneğin, konferans çevirmeni olarak çalışmak isteyen herkesin dil kombinasyonu içinde (aktif veya pasif) İngilizce olması gerekir. Ancak, bu meslekte çalışmak için gerekli dil yetkinliğinin ciddiyeti dikkate alındığında, bir konferans çevirmeninin uzmanlaşabileceği dil sayısının da sınırları olduğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla adayların anadillerine ve eğilim duydukları dillere yoğunlaşmaları tavsiye edilir – tabii bu diller için pazarda talep olması koşuluyla.

İş olanakları ülkeden ülkeye değişir. Bazı ülkeler büyük uluslararası kurumlara ev sahipliği yaparken, diğerleri iş için yerel şirketlere ya da kamu kuruluşlarına bağımlıdır. Her ne kadar hangi dillerin öğrenilmesi gerektiği sorusuna kesin bir yanıt olmasa da, konferanslarda kullanılan diller, talep gören diller hakkında bir fikir verecektir. AIIC, konferans çevirmenliği eğitiminin şu anda talep gören veya ileride görecek olan dil kombinasyonlarına yoğunlaşması gerektiğine inanmaktadır.

Unutmamanız gereken bazı noktalar var:

  • Çevirmenin çıkardığı işin kalitesi için anadilde tam uzmanlık çok önemlidir. Bu bazen yabancı dil öğrenme hevesiyle unutulabilmektedir.
  • Profesyonel çevirmenlerin derin ve kapsamlı dil bilgisi yaşam boyu özveri ve çalışma gerektirir.

Konferans çevirmenleri genel olarak bir üniversite diplomasına ve konferans çevirisi teknikleri üzerine onu takip eden bir lisansüstü derecesine sahip olmalıdırlar. Bunlardan ilki mutlaka dil eğitimi ile ilgili olmak zorunda değildir, fakat çeviri ile ilgili bir kariyer yapmak isteyen herkesin dilde yüksek seviyede yetkinliğe ulaşmış olması gerekmektedir. Pek çok kimse için bu, çağdaş diller alanında lisans derecesi demektir.

Tamamen farklı bir alanda alınan bir diplomanın ardından konferans çevirmenliği alanında bir yüksek lisans derecesi alınması, adayın gerekli dil yeteneğine sahip olması durumda, mükemmel bir birleşim olabilir. Her uzmanlık alanı konferans dünyasında işe yarayacaktır.

S: Ya genel eğitim konusu?

Konferans çevirmenleri, birçok farklı müşteri ve dinleyici için çok çeşitli konulardaki toplantılarda çalışırlar. Bunlar, ekonomi ve finanstan, hukuk, siyaset, bilim, bilgi teknolojileri, teoloji, spor veya tıpa kadar çok geniş bir yelpazeden konu üzerine olabilir.

Kültürlerarası iletişim uzmanları olmalarına rağmen konferans çevirmenleri her konuda uzman olamazlar. Bir çevirmenin en değerli varlığı, araştırmacı bir zihin ve her gün bir şeyler öğrenme hevesi ve isteğidir.

Hazırlık her türlü konuşmayı çevirebilmenin ve her konuşmacı ile başa çıkabilmenin anahtarıdır. Konferans çevirmenleri konuşmacının ne söylediğini anlayabilmenin yanı sıra, bu anlamı erek dile de aktarabilmelidirler.

Konferans çevirmenleri uluslararası olayları yakından takip etmeli ve genel kültürlerini sürekli ilerletmelidirler. Bir bilginin ne zaman işe yarayacağı belli olmadığından, profesyonel konferans çevirmenleri zaman içinde ünlü ?önemsenmeyen ıvır zıvır bilgileri kapma? özelliklerini geliştirirler.

S: Bu meslek hayatta kalabilecek mi? "İngilizce’nin hakimiyeti"?

Hangi dillere doğru ve hangi dillerden çeviri yapılacağına konferans organizatörleri karar verir. Tercihleri, siyasi nedenlerden (örn. AB dilleri ya da İsviçre Konfedersayonu’nun resmi dilleri) kaynaklanabileceği gibi, diplomatik nedenlere (örn. uluslararası diğer dillere ek olarak toplantıya ev sahipliği yapan ülkenin dilinin kullanılması), amaca uygunluk derecesine (örn. tıp toplantıları için İngilizce ve ulusal dilin kullanılması,), hatta geleneklere göre bile değişebilir.

Uluslararası toplantılarda İngilizce daha yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü giderek daha fazla insan bu dili öğrenip kullanabiliyor. Ancak, bu onların İngilizce’yi doğru kullandıkları, bütün nüanslara hakim oldukları veya bu dili rahat konuştukları anlamına gelmez. Pek çok insanın fark ettiği üzere – aşina olduğunuz teknik bir konuda bile – yabancı dilde konuşmak ve dinlemek çok yorucu olabilir ve profesyonel, iyi hazırlanmış konferans çevirmenleri iletişimi kolaylaştırır.

Dil, kültür mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden herkes kendi dilinde, yabancı dillerde kendisine sunulmayan kaynakları kullanabilir. AIIC bu düşünceyle dil çeşitliliği bildirgesini hazırlamıştır.

Bazı bölge ve disiplinlerde toplantıları sadece İngilizce olarak düzenleme hareketi başgöstermiş olabilir – özellikle de İngilizce’nin belli bir statü sağladığı gerekçesiyle arzulandığı yerlerde. Ancak, dil talebi hiç de durağan değildir. Avrupa Birliği, Fransızca, İspanyolca ve Almanca gibi geleneksel konferans dillerinin yanı sıra Çekçe, Fince ve Lehçe için de çevirmenlere gereksinim duymaktadır. Çince gittikçe daha yaygın hale gelmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası kurumlar da baktıkları davaların dilinde çalışan çevirmenler istemektedir. Dolayısıyla belirli bir dil kombinasyonuna talep olup olmayacağını tahmin etmek çok zordur.

S: Konferans çevirmenlerinin yerini makineler mi alacak?

Makine çevirisi, 1960’lardan beri dille ilgilenen mesleklerin peşinden koştuğu “Kutsal Kâse” olmuştur. Mevcut sistemde devrim niteliğinde büyük gelişmelerden çok, küçük iyileştirmeler yaşanmıştır. Makine çevirisi, ihale belgeleri ya da hava durumu raporları gibi aynı türden metinlerin sık kullanılması durumunda yararlıdır. Konuşma dili yazılı metinlerden çok daha karmaşıktır. Ses tanıma konusunda kaydadeğer ilerleme sağlanmıştır, fakat mevcut teknoloji, çevirmenin yerini almaktan hâlâ çok uzaktır.

Bununla birlikte, konferans çevirmenleri teknolojideki son gelişmelerden çok faydalanmıştır. Terminoloji ve toplantı belgeleri günümüzde elektronik ortamda bulunuyor ve dizüstü bilgisayarlarda taşınabiliyor. Aynı zamanda video konferans uygulaması da giderek artıyor. Bunlar konferans çevirmenlerinin çalışma şeklini değiştirse de, meslek, teknolojik yenilikleri yakalayabilmiştir.


Recommended citation format:
VEGA Network. "Çevirmen Adayları için SSS". aiic.net January 25, 2005. Accessed July 7, 2020. <http://aiic.net/p/2366>.Message board

Comments 5

The most recent comments are on top

Verónica Fabiana PEREZ GUARNIERI

   

Several comments have been posted over recent months - all similar in some ways but each interesting in and of itself. I’ll try to address them all here. Regarding the comment about interpreters being replaced by computers, I
suggest you take a look at this discussion: http://interpreting.info/questions/11/when-will-artificial-intelligence-and-machine-translation-replace-interpreters.

In short, I do not think technology will replace interpreters anytime soon. In
oral communication there is so much going on other than the spoken word that
I find it hard to believe that a machine will ever be able to detect all the subtleties. Concerning the comments on training and the age at which one can start working as
an interpreter, I would point out that
interpreters come from all backgrounds. Some have studied languages or linguistics, others happen to be medical doctors, journalists
or engineers. In all cases, conference interpretation requires both inherent aptitude and training to hone very specific skill sets.

Mastering languages is but the start; you need to truly understand the culture that breathes life into a language and its many nuances. It’s a good thing to start learning
languages and have an interest in interpreting early in life, but you also need to acquire general knowledge and raise your
language proficiency to a very high level – and then put in years of directed study and hard work to become an
interpreter.

 

Total likes: 0 0 | 0

Oswaldo Ponce

   

I'm trying to get in the world of language translators, I think, there could be a little posibility by technology for overcome our career.However I'd like to be a translator because it's my hobbie and I think that I'm very good on this issue.Hence, the fear of unemployment by robot translation wont win me. =)

Total likes: 0 0 | 0

Pinky Norhanne

   

so, i am just asking.... I am 13, i know 3 languages (French, arabic, english) my Native language is Arabic, but i have an amazing French, and english, i have all of the above.. But how old should you be? and is it required to learn more than 3 languages, i am planning on getting into a huge spot.. Please answer back.

Total likes: 0 0 | 0

vanilla

   

I think those are the most valuable qualities an interpreter should possess, for the skill required is based on a genuine craftsmanship. However, language talents, which in most cases given to language masters, will be of great help.

Total likes: 0 0 | 0

jackie

   

I am wondering if an excellent interpreter can be trained just because of the strong determination,and definitely with the hard work.

Total likes: 1 1 | 0