Tips till Talare

För denna konferens tillhandahåller arrangörerna tolkning så att deltagare med olika språk och från olika kulturer skall kunna förstå varandra. Tolkningen utförs av professionella AIIC-tolkar.

  • Tolkarna är på plats för att hjälpa dig att förmedla ditt budskap till publiken. Du kan hjälpa dem genom att tänka på följande:
  • Om du har ett skrivet tal, stolpar eller anteckningar - och oavsett om du kommer att följa manuskriptet i detalj eller inte - lämna texten till konferensarrangören som kan vidarebefordra den till tolkarna. Tolkarna lyssnar inte främst till orden när de tolkar ditt inlägg, utan tolkar innebörden i det du säger och har därför stor nytta av att få bekanta sig med ditt ämne och din terminologi. Du kan naturligtvis avvika från det skrivna ordet närhelst du vill.
  • Alla AIIC-tolkar har förbundit sig att följa organisationens regler om tystnadsplikt. Texter förblir konfidentiella, och lämnas tillbaka till dig om du så önskar.
  • Om ditt ämne är väldigt tekniskt, tillhandahåll gärna en relevant terminologi. Bakgrundsdokument kan också vara till hjälp, liksom dokument på andra språk. Du kan även be konferensarrangören att ordna ett informationsmöte med tolkarna. Ett sådant möte kan vara bra för att räta ut eventuella frågetecken, vilket ger ett bättre slutresultat.
  • Om du tänker visa film, bilder eller hålla en PowerPointpresentation, se till att tolkarna får manus eller kopior av bilderna. Tolkarna sitter ofta långt från skärmen, och att ha utskrifter av det som visas underlättar för dem.
  • När man läser upp ett förberett anförande kan tempot lätt bli högt. Det blir då svårt för åhörarna att hänga med, vilket kan leda till att delar av budskapet går förlorat. Om du inte talat på tolkade möten tidigare är ett tips att gå igenom anförandet i förväg, lägga in andhämtningspauser och försöka framföra talet med inte mer än en sida text (40 rader) på tre minuter.
  • Innan du tar till orda, kontrollera att mikrofonen är påslagen. Att slå på mikrofonen eller blåsa i den skapar obehagliga ljud, som förstärks ytterligare i tolkarnas hörlurar. Kontrollera istället mikrofonen genom att säga t ex "God middag", eller "Tack för att jag får ta till orda".
  • Tänk på att inte ha mikrofonen alltför nära munnen. Om du har hörlurar för att själv lyssna på tolkningen, tänk på att dessa kan orsaka rundgång om de ligger alltför nära en påslagen mikrofon. Konferensteknikern kan ge ytterligare tips och råd.
  • Om du behöver förflytta dig under ditt föredrag, t ex för att byta overheadbilder, se till att du har en bärbar mikrofon. Tolkarna sitter i tolkkabiner och kan inte höra dig utan mikrofon oavsett hur högt du talar.
  • Om du talar från talarstolen, och vill kunna svara på frågor från konferensdeltagarna, kom ihåg att ta med hörlurar och mottagare så att du kan lyssna på frågor som tolkas till ditt språk.

Vänliga hälsningar från tolklaget


Recommended citation format:
AIIC. "Tips till Talare". aiic.net December 1, 1999. Accessed June 1, 2020. <http://aiic.net/p/2786>.