AIIC - stowarzyszenie zrzeszające i reprezentujące profesjonalistów

Nie każdy tłumacz konferencyjny jest członkiem AIIC. Powody, aby nie być członkiem są prawdopodobnie równie zróżnicowane jak te, aby się nim stać. Niemniej, jako członkowie sądzimy, że współpraca ma zalety i że warto rozważyć członkostwo w ogólnoświatowej organizacji łączącej zarówno tłumaczy etatowych jak i niezależnych. Chcemy przedstawić Ci naszą wizję.

Czym jest AIIC

Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (International Association of Conference Interpreters) - często określane francuskojęzycznym skrótem AIIC - powstało w 1953 roku, gdy branża ta dopiero pączkowała. Dziś zrzesza ono przeszło 2600 członków w ponad 80 krajach i prowadzi centralne biuro w Genewie. Aplikując do AIIC, kandydaci deklarują przestrzeganie Kodeksu etycznego oraz Standardów zawodowych, które leżą u podstaw wspólnego przedsięwzięcia na rzecz promowania profesjonalizmu i wysokiej jakości usług.

Nasz zawód jest z natury międzynarodowy. Praktyka tłumacza nie zna granic, więc zasadne wydaje się zrzeszenie w ramach jednej organizacji międzynarodowej, zamiast jako federacja organizacji krajowych. Lokalizacje, w których odbywają się konferencje, nie są wybierane według miejsca zamieszkania tłumaczy. Można powiedzieć, że podaż podąża tu za popytem, a nie na odwrót. AIIC jest obecne na całym świecie. Jego członkowie są uporządkowani regionami, według miejsca zamieszkania, ale członkostwo jest globalne - przy zmianie kraju zamieszkania, dalej można korzystać z przywilejów członka AIIC.

AIIC jest również podzielone na działy funkcjonalne . Dział umów łączy tłumaczy pracujących dla dużych organizacji międzynarodowych, z którymi AIIC wynegocjowało zbiorowe, wieloletnie umowy. Dział sektora prywatnego stanowi forum dla tłumaczy niezależnych i konsultantów pracujących dla szerokiej gamy klientów nieinstytucjonalnych. Z kolei Komitet tłumaczy etatowych zrzesza członków pracujących na pełny etat w jednostkach krajowych lub międzynarodowych.

Zasady i normy

AIIC uważa, że jakość tłumaczenia zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności danego tłumacza. Warunki pracy, poczucie wspólnoty w zawodzie, w którym rzadko pracuje się tylko na własne konto, oraz jakość wyposażenia konferencyjnego i sprzętu do tłumaczenia symultanicznego stanowią zaledwie kilka czynników wpływających na jakość pracy tłumacza. Ma to szczególne znaczenie dla utrzymania zdolności do wydajnej pracy. W końcu tłumacze, tak jak i inni profesjonaliści, liczą na długą i owocną karierę.

Jak zaznaczono powyżej, Kodeks etyczny oraz Standardy zawodowe AIIC przedstawiają obraz długiej, owocnej kariery, obfitującej w wysokiej jakości tłumaczenia. Umowy zawarte z głównymi organizacjami międzynarodowymi, mające zastosowanie do wszystkich tłumaczy, nie tylko członków AIIC, oparte są o te same uniwersalne normy i uzupełniają je o czynniki charakterystyczne dla danej instytucji.

Grupy i projekty AIIC celują w rozwój i wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń poprzez:

Wielu członków AIIC staje się konsultantami, zajmującymi się organizowaniem zespołów tłumaczy dla określonych klientów. Doświadczenie, zdrowy rozsądek, umiejętność pracy z ludźmi i zacięcie biznesowe, jak również dobre wyczucie kwestii prawnych i technicznych, stanowią podstawowe wymagania dla tłumaczy-konsultantów. AIIC stara się pomagać swoim członkom w prowadzeniu takiej działalności poprzez współdzielenie informacji.

Dlaczego członkostwo w AIIC jest ważne

W obliczu braku formalnych ram dla zawodu tłumacza, AIIC stało się głównym punktem odniesienia dla norm technicznych oraz warunków pracy wymaganych dla utrzymania jakości, ochrony zdrowia i szkolenia kolejnych pokoleń tłumaczy. Celem jest tu zapewnienie klientom najlepszej możliwej obsługi oraz stworzenie praktycznych ram, pozwalających zawodowym tłumaczom na rozwój udanej kariery, trwającej całe życie.

Każdy doświadczony tłumacz ma na koncie trudne sytuacje. Niełatwo rzecz jasna odrzucać oferty pracy, ale godzenie się na złe warunki może mieć poważne skutki długoterminowe. Brak świadomości możliwych pułapek - a także wiedzy jak je omijać - może prowadzić do problemów takich, jak:

  • wylądowanie samemu w kabinie, bez tłumacza który mógłby nam pomóc lub chwilowo nas zastąpić;
  • tłumaczenie języków nie wchodzących w skład naszego zestawu;
  • kabiny bez odpowiedniej izolacji akustycznej - lub wręcz brak kabin;
  • pięć kabin skierowanych na ścianę z jednym wspólnym ekranem TV;
  • brak obsługi technicznej, dbającej o sprzęt do tłumaczenia symultanicznego czy o jakość dźwięku.

Niestety, lista potencjalnych kłopotów jest znacznie dłuższa - pojawiają się tym łatwiej, im mniej jesteśmy na nie przygotowani. Celem AIIC jest podejmowanie prób zapobiegania takim problemom poprzez przyjęcie odpowiednich norm i zaleceń oraz rozpowszechnianie wśród graczy w branży konferencyjnej informacji o najlepszych praktykach dotyczących tłumaczeń.

Jak zostać członkiem

Członkostwo jest dowodem oddania wybranemu zawodowi i pozwala na dołączenie do solidarnie działającej grupy profesjonalistów. Niezależnie od miejsca zamieszkania, w okolicy z pewnością są tłumacze AIIC. Często mają oni stały kontakt z krajowymi związkami i stowarzyszeniami. Wielu z Was już zna kilku członków AIIC.

Członkostwo AIIC podlega wzajemnej ocenie poprzez system sponsorowania. Wymagania dla członków oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie. Warto również zapoznać się z artykułem Członkostwo w AIIC: poradnik dla początkujących, który zawiera porady praktyczne i przykłady.


Warto przeczytać:

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i uwagi.


Recommended citation format:
AIIC. "AIIC - stowarzyszenie zrzeszające i reprezentujące profesjonalistów". aiic.net February 1, 2013. Accessed June 3, 2020. <http://aiic.net/p/6413>.


Message board

Comments 1

The most recent comments are on top

Andre Shikongo

   

I live in namibia, I have registered a business. we want to have a group of freelance & consultant interpreters.. still getting it off the ground though. how will being a member of AIIC benefit me or any advice you have for me?

Total likes: 0 0 | 0