הצהרת הארגון הבינלאומי של מתורגמני ועידות - א.א.י.ק. על שימור המורשת הלשונית של העולם


"אובדן שפה הוא אובדן של תרבות, של עושר אינטלקטואלי, של יצירת אמנות.

זה כמו להפיל פצצה על מוזיאון, על הלובר."[1]

 

שפה הינה הביטוי החי של התרבות האנושית. השפות השונות שעל פני כוכב הלכת שלנו מביאות לידי ביטוי את הגיוון הרב של החוויה האנושית. בדיוק כפי שהגיוון הגנטי נתפס כיום כנכס ציבורי שיש לשמרו, כך גם הגיוון הלשוני חייב להיחשב מורשת עולמית הראויה לשימור.

 

הגבלת השפות שבהן אנו מתקשרים פירושה דלדול המורשת המשותפת שלנו מחכמת אנוש ונישולה של האנושות מפירות הנולדים מהפריה הדדית של דרכי חשיבה, רגש ותפיסות קיום. כל "תימחור" ביחס לשפות חייב לקחת בחשבון את הרווחים הבלתי-מוחשיים לרוב, אך לא פחות ממשיים, הטמונים בגיוון התרבותי, בתקשורת בין-תרבותית ובמאגר השפות האנושי.

 

השימוש בשפות רבות במפגשים הבין-לאומיים אינו בגדר מכשול לתקשורת, אלא חלק בלתי נפרד ממנה. דווקא כדי לקדם את ההבנה, יש לקדם ולשמר את המורשת הלשונית של העולם.


[1] נאמר על ידי קנת' הייל המנוח, וצוטט בכתב העת "אקונומיסט" בגיליון ה3- בנובמבר 2001. מר הייל היה פרופסור לבלשנות באוניברסיטת אם.איי.טי. ומחבר "הספר הירוק של החייאת השפה"


 

Recommended citation format:
AIIC. "הצהרת הארגון הבינלאומי של מתורגמני ועידות - א.א.י.ק. על שימור המורשת הלשונית של העולם". aiic.net April 9, 2002. Accessed May 29, 2020. <http://aiic.net/p/766>.


Message board

Comments 4

The most recent comments are on top

michael greco

   

I speak five languages. by far the easiest is Esperanto. But this community is the only linguistic community I know of which, by and large, has a profound respect for every other linguistic community.

Esperanto speakers world wide are--almost by the very nature of their situation--supporters of linguistic diversity and respect the rights of all people to retain their own language, be able to work, travel, learn without their language being an obstacle to this.

Esperanto by its very nature is a Neutral, Second

language which can be learned in weeks! not years.

And can be used today to speak to people across the globe. Let alone stay for free in their home!

The media as a rule just ignore, or ridicule Esperanto.Or say it's a dead language.

The Powerful have no desire to allow it to grow.

Example is theattempt(since its inception) of

Esperanto speakers to have a voice at the UN.

It will never hapen.

Unless there are some drastic changes in our leaders' ideals.

For now the ideal is "divide and..." continue to keep subdued.

Total likes: 0 0 | 0

Vincent BUCK

   

Quand j'ai posé la question de savoir où était restée la version française (en avril dernier), on m'a répondu qu'elle était en cours de traduction.

Est-elle déjà publiable aujourd'hui ?

Total likes: 0 0 | 0

Georganne Weller

   

I am very pleased to see AIIC go beyond the realm of conference interpreting and to broach the underpinnings of our professional calling. As a member of AIIC I am proud to see the association make this statement.

Total likes: 0 0 | 0

Manuel Sant'Iago Ribeiro

   

inspired PT version, congrats!

:-)

m.

Total likes: 0 0 | 0