COVID-19: AIIC-aanbevelingen inzake afstandstolken voor instellingen en DI hubs

AIIC heeft een reeks richtsnoeren opgesteld voor instellingen en DI hubs die gebruik maken van afstandstolken tijdens de COVID-19-pandemie.

In deze tijden van ongekende onzekerheid engageert AIIC zich ertoe haar leden en alle conferentietolken te helpen om te gaan met en zich aan te passen aan de heterogene uitdagingen waar internationale organisaties wereldwijd mee te kampen hebben.  

De voornaamste bezorgdheid van AIIC is de gezondheid en het welzijn van tolken, en de bescherming van de volksgezondheid. AIIC erkent dat live vertolking tijdens de COVID-19-pandemie een risico kan inhouden voor de volksgezondheid en dat specifieke vormen van afstandstolken (distance interpreting-DI) de enige manier zijn om meertaligheid, een AIIC kernwaarde, mogelijk te maken, 

AIIC moet alle opties voor afstandstolken overwegen die garanderen dat tolken gezond blijven en meertalige instellingen kunnen blijven functioneren. Een van de opties is tolken met DI hubs of in extreme gevallen zelfs van bij hen thuis (bv. via een cloudplatform) als er om volksgezondheidsredenen, wettelijke en/of officiële beperkingen geen andere opties beschikbaar zijn.

De AIIC Taskforce on Distance Interpreting heeft daarom een reeks aanbevelingen opgesteld voor instellingen en DI hubs, met de AIIC-basisbeginselen als leidraad.

Deze aanbevelingen zijn o.m. de volgende:

  • het kader bij afstandstolken moet voldoen aan de technische specificaties van AIIC en de relevante ISO-normen;
  • als tolken werken op hun plaats van tewerkstelling of een offsite remote hub, is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om alle nodige stappen te ondernemen zodat de gezondheid en veiligheid van hun werknemers gegarandeerd wordt, met inbegrip van tolken en technici.
  • organisatoren moeten op de hoogte zijn van de verschillende setups voor afstandstolken en de meest geschikte optie kiezen waarmee zij kunnen blijven werken tijdens de COVD-19-pandemie. Cloudplatformen voor audiovisuele signaaldistributie vanuit en naar hun hoofdzetel (DI hubs) zijn een mogelijkheid, naast het gebruik van volledig cloudgebaseerde oplossingen voor hun geaccrediteerde tolken. 
  • alle belanghebbenden moeten ideeën, oplossingen, best practices en testresultaten met elkaar uitwisselen: AIIC stelt haar eigen resultaten van cloudplatformen beschikbaar voor belanghebbenden, op eenvoudig verzoek aan het AIIC-secretariaat (info@aiic.net);  
  • sprekers die remote platformen gebruiken moeten zich bewust zijn van de bijkomende moeilijkheden voor tolken en een aantal tips volgen die ook in de aanbevelingen staan;
  • hoewel het aan te bevelen is dat tolken zich op dezelfde locatie bevinden als deelnemers en hun team, kan het nodig zijn dat de tolken van bij hen thuis werken met cloudgebaseerde platformen voor afstandstolken. In die gevallen is de platformprovider of de aanwervende partij verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van de vertolking, gegevensbeveiliging, en moet hij de tolken voorzien van de nodige documenten en informatie. 
  • tolken moeten de nodige visuele input krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor gebarentaaltolken, die specifieke vereisten hebben voor visuele input.
  • als tolken in extreme gevallen van thuis uit moeten werken, dienen instellingen hun een professionele disclaimer bezorgen waarmee zij vrijgesteld worden van aansprakelijkheid bij onder andere netwerkstoringen.  

De volledige reeks aanbevelingen kunt u hier downloaden (in het Engels): AIIC Covid-19 Distance Interpreting Recommendations for Institutions and DI Hubs.

Gedurende de COVID-19-pandemie worden deze aanbevelingen steeds verder bijgewerkt.


Recommended citation format:
AIIC. "COVID-19: AIIC-aanbevelingen inzake afstandstolken voor instellingen en DI hubs". aiic.net April 30, 2020. Accessed July 10, 2020. <http://aiic.net/p/8995>.


There are no comments to display